„Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals““


Договор „Хан Крум“-12-10-2016

07.09.2016г.

Доклад от работата на комисия

Решение на възложителя


Покана Вагоноремонтен завод-99 22.07.2016

Покана Тракция 22.07.2016

Покана Хан Крум 22.07.2016

Протокол 21.04.2016 г.

Документация – 26.02.2016 г.

Решение

Обявление

Технически изисквания

Техническа спецификация

Пономерен списък на вагоните

Пълно описание на предмета на поръчката

Условия за участие в процедурата

Приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение №4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Приложение № 17 (2)