Доставка на калодки


Договор

Обявление за възложена поръчка
________________________________________________________________________________________
протокол 08.08.2017

Доклад 08.08.2017

________________________________________________________________________________________________________

Протокол калодки

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Указания

Техническа спецификация

Отваряне на документите – 26.06.2017 14:00

Приложения:

pril. 1

pril. 2

pril. 3

pril. 4

pril. 5

pril. 6

pril. 7

pril. 8

pril. 9

pril. 10

pril. 11

pril. 12

pril. 13

pril. 14

pril. 15