ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД


ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобовдол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001).

Към 2007 ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е акционерно дружество, което е изцяло държавна собственост. Правени са няколко неуспешни опита за неговата приватизация.На 31 Декември 2007 беше спрян втори блок.

През 2008 г. Консорциум Енергия МК АД придобива 100% от капитала на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, посредством сключване на договор за приватизационна продажба с Агенцията за приватизация[1].