Договаряне с обявление по ЗОП, с предмет „Доставка на калодки големи тип Р10-320″


Информация за извършено плащане – окончателно 22.07.2016

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.03.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 05.02.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 05.02.2016 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 02.02.2016 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.01.2016 г

Връщане на гарнция за участие 28.01.2016 г.

информация за извършено плащане – публикувано на 14.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 08.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 09.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 06.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 01.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 05.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 20.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 13.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 01.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 27.05.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 21.05.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 08.05.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 27.04.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.02.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 26.02.2015 г.

Договор за доставка на КАЛОДКИ – Дата на публикуване 02.02.2015 г.