Договаряне с обявление с предмет “ Среден ремонт на товарни вагони тип „FALS“


Информация за извършено плащане 22.05.2016

Информация за извършено плащане 05.07.2016

Информация за извършено плащане 07.06.2016

Информация за извършено плащане 06.06.2016

Информация за извършено плащане 01.06.2016

Информация за извършено плащане 31.05.2016

Информация за извършено плащане 27.05.2016

Информация за извършено плащане 19.05.2016

Информация за извършено плащане 14.05.2016

Информация за извършено плащане 15.04.2016

Информация за извършено плащане – Публикувано на 13.04.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.04.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 25.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 25.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 20.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 19.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 18.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 15.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 11.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 08.01.2016 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 23.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 18.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 14.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 02.12.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 27.11.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 18.11.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 03.11.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 02.11.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 22.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 19.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 16.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 05.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 01.10.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 28.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 16.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 14.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 10.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 07.09.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 31.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 25.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 24.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 17.08.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 30.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 23.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 21.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 16.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 14.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 09.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 06.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 03.07.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 30.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 26.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 25.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 24.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 23.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 18.06.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 15.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 12.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 09.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 01.06.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 27.05.2015 г

Информация за извършено плащане – Публикувано на 18.05.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 15.05.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 11.05.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 27.04.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 22.04.2015 г.

Информация за извършено плащане – Публикувано на 15.04.2015 г.


Информация за връщане на гарнциите за участие:

гаранции


Договор за възлагане на обществена поръчка– Публикувано на- 17.03.2015 год.


Доклад от работата на комисия – дата на публикуване 20.02.2015 г.


Решение на възложителя за избор на Изпълнител – дата на публикуване 20.02.2015 г.


Банкова гаранция за участие в процедурата


Първоначална ценова оферта


Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП


Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП


Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП


Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП


Декларация по чл. 55, ал. 5, от ЗОП


Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП


Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП


Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата


Договор за възлагане на обществена поръчка


Документация за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals“


Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП


Образец протокол (Предварително – приемателен протокол)


Първоначална оферта


Решение


Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Списък – декларация съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП


Списък – декларация съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП


Пономерен списък на вагоните


Технически изисквания за извършване планов (заводски) ремонт на товарни вагони тип „Fals“ серия 665


Техническа спецификация за среден ремонт на товарен вагон тип „Fals“


Заявление


решение на сд – протокол 01- дата на публикуване 14.01.2015


протокол от работата на комисията – дата на публикуване 14.01.2015


покани за участие в договаряне – дата на публикуване 24.01.2015