„Доставка на 4 (четири) броя дизел-електрически локомотиви, втора употреба, серия 06 или еквивалентна“


Договор за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на 05.11.2015 г.


Доклад от работата на комисия – дата на публикуване 28.09.2015 г.

Решение на възложителя за избор на Изпълнител – дата на публикуване 28.09.2015 г.

Покана – Публикувано на 01.09.2015 г.

Решение на възложителя за сключване на договор – Дата на публилуване 19.08.2015

Доклад от работата на комисия – Дата на публикуване 19.08.2015 г.


Документация – 25.06.2015 г. :

Указания

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Техническа спецификация – Приложение № 1 към договора

Изисквания към техн.състояние – Приложение № 2 към договора

Приложение № 3 към договора


Обявление – 23.06.2015 г.

Решение – 23.06.2015 г.