Извършени по-крупни модернизации, реконструкции и обновяване след въвеждането в експлоатация


*по парогенераторите са извършени следните по-големи реконструкции и обновяване:

 • горивни уредби

 • ППП II-ра и III-та степени

 • шлакоотделители

 • економайзери I-ва степен

 • МПП II-ра степен

 • тавани пещна камера, хоризонтален газоход, конвективна шахта и др.

 • внедрена е микропроцесорна информациона управляваща система МИК на блок 3

 • 5

  *извършени промени по турбогенераторите са:

  • Поради неудачна конструкция са премахнати надбандажните уплътнения на регулиращата степен на ЦВН.

  • Реконструкция на подаването и отвеждането на парата на крайните уплътнения на ЦНН.

  • Заменена е торкретовата топлинна изолация с такава от минерална вата.

  • Подменени са работните лопатки от регулиращата степен на Т 2.

  • Подменени са лопатките от последните две степени на РНН.

  • Въведени са в работа системи за вибрационен контрол на фирмата SCHENCK – VIBROKONTROL 4000 и VIBROCAM 2000.

  • Въведени в експлоатация са инсталации за очистване на тръбите на кондензаторите с гумени топчета и самоочистващи се филтри за циркулационна вода.

  • Изградени микропроцесорни системи за управление на Блок 1 и 2 с оборудване на “Хънуел”

  • Променено управлението на турбини № 1 и 2 от хидравлично с електронно – хидравлично на фирма “ Сименс”

  • Въведен микропроцесорен регулатор за възбуждане на Генератор 1 и 2 от Фирма “АББ”

  • На основата на въведените микропроцесорните системи на блокове 1,2 и 3 участват във вторично регулиране на ЕЕС на България.

  • Въведената електронно – хидравлична система на блок 1 и 2 участват в първично регулиране на ЕЕС на България.