Основни ТИП на ТЕЦ “Бобов дол”


ПОКАЗАТЕЛИ

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

производство, MWh

2 564 619

2 466 786

2 178 396

2 040 709

2 319 616

ср. товар блок, MW

174

173

169

167

163

ВЪГЛИЩА :

разход, t

2 925 362

2 888 000

2 626 600

2 454 000

2 803 000

калоричност,

kcal/ kg

2 482

2 372

2 164

2 208

2 181

пепел Ас, %

39,34

40,99

41,70

40,02

40,75

влага Wr, %

26,69

26,67

29,06

29,96

30,11

нат. разход,

t / MWh

1,14

1,17

1,21

1,20

1,21

кафяви, %

52,12

55,35

48,60

47,94

47,14

лигнити, %

43,34

41,79

51,12

51,77

52,61

внос, %

4,54

2,71

0

0

0

други, %

0

0,15

0,28

0,29

0,25

разход на мазут, t

4 053

4 488

3 612

5 239

4 741

прав баланс

g уг/ kWh

406,61

399,12

375,01

382,75

379,45

с. н. баланс, %

10,79

10,52

10,45

10,81

10,90

раб. часове, h

14 739

14 258

12 894

12 226

14 200

раб. часове бл 1, h

3 132

5 345

4 005

3 900

3 660

раб. часове бл 2, h

6 018

5 375

3 707

2 974

5 968

раб. часове бл 3, h

5 589

3 538

5 182

5 352

4 572