Електрическа част и връзки с ЕЕС


Връзката на ТЕЦ ”Бобов дол” с ЕЕС се осъществява от откритата разпределителна уредба 110 и 220 кV. Уредбата на 110 кV е двойна с обходна шинна система, а на 220 кV – прекъсвач и половина на присъединение. Прекъсвачите са въздушни доставка от бившата ГДР.