Основни параметри на ТЕЦ “Бобов дол” до 2001год


*Блок 1 :

 • работни часове – 136 583ч.

 • планови престои – 50 223ч.

 • разрешени престои – 38 595ч.

 • неразрешени престои – 20 047ч.

 • среден товар – 157 MW 

 • произведена ел. е-я – 21 380 436 855 квтч

*Блок 2 :

 • работни часове – 144 216ч.

 • планови престои – 41 355ч.

 • разрешени престои – 36 589ч.

 • неразрешени престои – 16 688ч.

 • среден товар – 158 MW 

 • произведена ел. е-я – 22 827 726 375 квтч

*Блок 3 :

 • работни часове – 140 694ч.

 • планови престои – 38 363ч.

 • разрешени престои – 36 565ч.

 • неразрешени престои – 19 938ч.

 • среден товар – 160 MW 

 • произведена ел. е-я – 22 451 314 905 квтч

*ТЕЦ

 • работни часове – 421 493ч.

 • планови престои – 129 941ч.

 • разрешени престои – 111 749ч.

 • неразрешени престои – 56 673ч.

 • среден товар – 158 MW 

 • произведена ел. е-я – 66 659 478 135 квтч

 • разход на въглища – 75 245 478 т.

 • разход на мазут – 199 469т.