Години на въвеждане в експлоатация


*Блок 1 е въведен в експлоатация на 13.12.1973 г.

*Блок 2 е въведен в експлоатация на 2.10.1974 г.

*Блок 3 е въведен в експлоатация на 18.02.1975 г.