Контакти

Контакти

Изп.директор – 0884 377 177

Зам.изп.директор – 0885 50 38 54

Прокурист – 0897 09 27 42

Финансов директор – 0885 29 80 60

Главен инженер – 0898 76 57 44

Главен енергетик – 0885 50 38 46

Главен механик – 0882 41 41 14

Главен еколог – 0897 09 27 46

Юристконсулт – 0897 09 27 45

Отдел Сигурност – 0892 28 35 58

Търговски отдел – 0897 09 27 09

Човешки ресурси – 0884 19 19 03

Деловодство – 0895 790 426

Почивен Дом Енерго – 0885 50 38 22