Началото

Началото

години на въвеждане в експлоатация

  • *Блок1 е въведен в експлоатация на 13.12.1973 г.
  • *Блок 2 евъведен в експлоатация на 2.10.1974 г.
  • *Блок 3 евъведен в експлоатация на 18.02.1975 г.
Началото