Основни параметри

Основни параметри

Основни параметри на ТЕЦ “Бобов дол” до 2001год

*Блок 1 :

 • работни часове – 136 583ч.
 • планови престои – 50 223ч.
 • разрешени престои – 38 595ч.
 • неразрешени престои – 20 047ч.
 • среден товар – 157 MW
 • произведена ел. е-я – 21 380 436 855 квтч

*Блок 2 :

 • работни часове – 144 216ч.
 • планови престои – 41 355ч.
 • разрешени престои – 36 589ч.
 • неразрешени престои – 16 688ч.
 • среден товар – 158 MW
 • произведена ел. е-я – 22 827 726 375 квтч

*Блок 3 :

 • работни часове – 140 694ч.
 • планови престои – 38 363ч.
 • разрешени престои – 36 565ч.
 • неразрешени престои – 19 938ч.
 • среден товар – 160 MW
 • произведена ел. е-я – 22 451 314 905 квтч

*ТЕЦ

 • работни часове – 421 493ч.
 • планови престои – 129 941ч.
 • разрешени престои – 111 749ч.
 • неразрешени престои – 56 673ч.
 • среден товар – 158 MW
 • произведена ел. е-я – 66 659 478 135 квтч
 • разход на въглища – 75 245 478 т.
 • разход на мазут – 199 469т.
Основни параметри