Реконструкции

Реконструкции

Извършени по-крупни модернизации, реконструкции и обновяване след въвеждането в експлоатация

*по парогенераторите са извършени следните по-големи реконструкции и обновяване:

 • горивниуредби
 • ППП II-раи III-та степени
 • шлакоотделители
 • економайзери I-вастепен
 • МПП II-растепен
 • тавани пещна камера, хоризонтален газоход, конвективна шахта и др.
 • внедрена е микропроцесорна информациона управляваща система МИК на блок 3
 • Поради неудачна конструкция са премахнати надбандажните уплътнения на регулиращата степен на ЦВН.
 • Реконструкция на подаването и отвеждането на парата на крайните уплътнения на ЦНН.
 • Заменена е торкретовата топлинна изолация с такава от минерална вата.
 • Подменени са работните лопатки от регулиращата степен на Т 2.
 • Подменени са лопатките от последните две степени на РНН.
 • Въведени са в работа системи за вибрационен контрол на фирмата SCHENCK – VIBROKONTROL 4000 и VIBROCAM 2000.
 • Въведени в експлоатация са инсталации за очистване на тръбите на кондензаторите с гумени топчета и самоочистващи се филтри за циркулационна вода.
 • Изградени микропроцесорни системи за управление на Блок 1 и 2 с оборудване на “Хънуел”
 • Променено управлението на турбини № 1 и 2 от хидравлично с електронно – хидравлично на фирма “ Сименс”
 • Въведен микропроцесорен регулатор за възбуждане на Генератор 1 и 2 от Фирма “АББ”
 • На основата на въведените микропроцесорните системи на блокове 1,2 и 3 участват във вторично регулиране на ЕЕС на България.
 • Въведената електронно – хидравлична система на блок 1 и 2 участват в първично регулиране на ЕЕС на България.
 •  
Реконструкции