Не искаме да оползотворяваме просто „отпадъци“

Директорът на ТЕЦ Бобов дол:

Не искаме да оползотворяваме просто „отпадъци“, а специално преработени, които навсякъде в Европа се считат за гориво

агенция блиц/10.2019

Здравейте, инж. Христов защо предприехте крачка към включването на отпадъци в производствената си дейност, за която се чуха много негативни мнения?  

Здравейте!   Първо, държа да уточня, че не става въпрос просто за „отпадъци“, а за специално преработени, които навсякъде в Европа се считат за гориво. Наричат се РДФ.   По принцип задържането на отпадъците на едно място за голям период от време е възможно най-неекологичния метод. Т.нар. депониране създава предпоставки за възникване на зарази и замърсяване. В тази връзка смятам, че управлението на отпадъци трябва да се превърне в основен приоритет в страната и да се търсят повече методи за тяхното обезвреждане и оползотворяване.  

Хайде да говорим конкретно за Вашето дружество. Обяснете ни повече!  

Притежаваме разрешение да оползотворяваме биомаса и конкретни видове отпадъци.           

Как така „конкретни видове“?  

Според европейското законодателство различните типове отпадъци се класифицират с кодове, които отразяват вида и съдържанието на конкретния отпадък.   За оползотворяването на всеки конкретен код отпадък, е необходимо разрешително.   Какви отпадъци ще преработвате вие след като изпълните всички условия?   Отпадъците, които ТЕЦ „Бобов дол” ще приема като алтернативно гориво на въглищата, са такива, които са преработени, за да станат гориво. Те представляват т.нар. чист отпадък.  

За колко време се издава такова разрешение? Чуват се обвинения, че при Вас тези разрешителни се получават бързо?   

Това са лъжи. Издаването на разрешително е много дълга и тромава процедура, както за нас, така и за всяко едно дружество, което тръгне по този път. Участие в нея взимат институции като общини, РИОСВ, МОСВ и ИАОС. Лично при нас процедурата за оползотворяване на отпадъци съвместно с въглища е започнала преди три години. Това не бе никак лек период за нас.    Уверявам Ви, че всички наши досегашни, настоящи и бъдещи планове винаги са били и продължават да са насочени към стриктното следване на поставените условия в разрешенията от компетентните институции и екологичното законодателството.  

Може ли накратко да се каже какви са поне общите изисквания, които трябва да бъдат покрити, за да се издаде разрешително.  

Това е строго индивидуално за всяко внесено предложение. Специално за конкретното наше намерение, за да се завърши процедурата, инсталацията, която осъществява дейността, трябваше да отговаря на общоустановените в рамките на ЕС. Нашата отговаря на изискванията и се класифицира като „Инсталация за съвместно изгаряне”.  Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух, които всеки месец се докладват на институциите. След като се установи, че инсталацията изпълнява всички изисквания, тогава компетентните органи издават ново комплексно разрешително, в което са включени нови алтернативни горива.   Отделно, за да гарантираме екологичността, на площадката на дружеството функционират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата, които се считат за най-добри налични техники в ЕС.  

Министърът на околната среда и водите наскоро коментира, че в България се изгаря доста по-малко количество отпадъци, отколкото трябва.  

Така е. За жалост, в България преработката на РДФ не е разпространена. Може да се каже, че не се знаят ползите от този метод, просто защото не ни се дава възможност да обясним защо го правим и с какво ще се спомогне това. Донякъде институциите не обясниха, че депонирането на отпадъци се смята за най-лошото нещо в цяла Европа и че там се толерира оползотворяването им с цел получаване на енергия. Все пак тази енергия е най-евтината за потребителите. Ние имаме желание да бъдем част от този процес и то така, както е регламентирано в цяла Европа, с проверки и непрестанен мониторинг.

Не искаме да оползотворяваме просто „отпадъци“