Трябва да променим нашето мислене

Инж. Емил Христов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД:

Трябва да променим нашето мислене от линейно към кръгово, като се работи за това отпадъкът да стане стока, която да бъде използвана отново.

„Трябва да се работи в посока развитие на кръговата икономика, в частност преработка на RDF и да се извлича максимална полза от тях след повторната им обработка“. Това заяви директорът на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД инж. Емил Христов в отговор на въпрос от журналист относно инвестиционното намерение на ТЕЦ-а да обработва RDF. „Смятаме, че трябва да има повече компании, които да работят активно по отношение на екологичното образование и мислене, както и да се покажат ползите от обработката на отпадъци и възможността им за вторично прилагане. По тази причина обмисляме да започнем серия от кръгли маси на тази тема, за да покажем ползите от нашето инвестиционно намерение“, каза още той.

Директорът на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД заяви, че следейки данни и статистики на различни проучвания на темата за отпадъците, отчитат, че проблемът с отпадъците е голям. „Според нас всичко е свързано със свръхпроизводството и свръхпотреблението. Ако има потребление, има и производство. Трябва да има постепенно заместване на производството.“, отбеляза още инж. Христов.

Според него в България определено имаме много да догонваме други страни по отношение на организацията и извозването на отпадъците и преработката им.“ Директорът на ТЕЦ-а бе категоричен, че цялото общество трябва да започне час по-скоро да работи в посока решаване на проблема с трупането на отпадъци в околната среда.

 „Смятам, че има напредък в самосъзнанието на хората и вече разбират, че не е достатъчно просто да си изхвърляме продукта за еднократна употреба в кошчето“, заяви още той.

Инж. Христов отбеляза, че трайното решение на проблема с отпадъците не може да дойде достатъчно бързо. „Години наред сме трупали боклука в депа, без да разбираме, че това е много по-вредно, отколкото обработката им. Отново подчертавам, че ако искаме да запазим нашата природа и здраве, трябва да вземем пример от работещи технологии, прилагани в европейските страни и да започнем да ги внедряваме и у нас.“, подчерта директорът на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД инж. Христов.

Трябва да променим нашето мислене