ТЕЦ БОБОВ ДОЛ: НЕ ГОРИМ И НЯМА ДА ГОРИМ РДФ

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ: НЕ ГОРИМ И НЯМА ДА ГОРИМ РДФ

Във връзка с разпространената в медиите информация за наложена от инспектори от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София принудителна административна мярка на нашето дружество и с цел избягване на възможни спекулативни твърдения ви информираме за следното.

ТЕЦ Бобов дол работи в тясно сътрудничество с органите на Министерството на околната среда и водите с цел стрикно спазване на законите и опазването на околната среда.

При извършената днес проверка от РИОСВ–Перник и РИОСВ- София е установено, че ТЕЦ Бобов дол не оползотворява гориво от отпадъци. „Поради отказа си да изгаряме отпадъци,  не продължихме работата по довършване на изграждането на горивата инсталация, защото няма никакви намерения да я изполваме“, уточниха от ръководството. В тази връзка  наложена ни днес административна мярка за забрана на дружеството да изгаря отпадъци е чисто превантивна и е свързвана със сложните административни процедури по отказа от оползотворяване на РДФ.

На 8 юни ТЕЦ Бобов дол е уведомил МОСВ за проведено по-рано заседание на Съвета на директорите, на което е  взето решение за отказ от оползотворяване на РДФ в процеса на производство. Причината за отказа беше създалото се общественото напрежение в региона. В подкрепа на това, че се отказваме да изгаряме РДФ сме депозирали в МОСВ решението  на Съвета на директорите и декларация за отказ.

С отказа си да оползотворяваме отпадъци  доказваме, че за нас от ТЕЦ Бобов дол,  е важно мнението на хората от региона. Ще продължим да работим в тесен синхрон с институциите, за да отговорим на очакванията на гражданите.

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ: НЕ ГОРИМ И НЯМА ДА ГОРИМ РДФ