Информация по Приложение 2 Газификация

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИН „Присъединяване към националната газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД. Въвеждане в експлоатация на газова система на площадката на ТЕЦ Бобов дол ЕАД и  захранване на разпалващи газови горелки на парогенераторите ОВ 650-040. Монтиране на газобутални двигатели с мощност 9 MW”.

 

Изтегли PDF

Информация по Приложение 2 Газификация