факти

НОВИНИ

Начало
Чрез оползотворяването на РДФ получаваме алтернативно гориво

ТЕЦ “Бобов дол”: Чрез оползотворяването на РДФ получаваме алтернативно гориво Чрез употребата на този метод се намалява замърсяването на околната среда, добавя инж. Венелин Иванов Епицентър/2019 Свързахме се с инж. Венелин Иванов, който е представител на

Начало
Не искаме да оползотворяваме просто „отпадъци“

Директорът на ТЕЦ Бобов дол: Не искаме да оползотворяваме просто „отпадъци“, а специално преработени, които навсякъде в Европа се считат за гориво агенция блиц/10.2019 Здравейте, инж. Христов защо предприехте крачка към включването на отпадъци в производствената

Начало
Инвестираме за една по-екологична България

ТЕЦ Бобов дол: Инвестираме за една по-екологична България Опитът на европейските компании показва, че технологията с използване на РДФ е успешна 5 ноември 2019 /dir.bg Подобряване на техническото състояние на ТЕЦ Бобов дол е приоритет в инвестиционната програма

За нас

Начало

ТЕЦ “ БОБОВ ДОЛ “ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО със седалище и адрес на управление : с. Големо село , община Бобов дол , област Кюстендилска ,предмет на дейност : производство на електрическа и топлинна енергия , пренос и разпределение на топлинна енергия , строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката , строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството ,инвестиционна дейност…